Cercuri științifice studențești

Lucrări prezentate în cadrul sesiunii de cercuri științifice studențești din anul 2016:


Valorificări ale proprietăților de progare a sunetului în solide

Aspecte ale simulării asistate de calculator a generării prin rulae a roților dințate clilindrice cu dantură dreaptă

Proiectarea și monitorizarea asistată a execuției unui reper cu sprafețe complexe

Prelucrarea unei elipse pe cuib. Strategii de prelucrare CNC

Dispozitiv tehnologic portabil pentru controlul concentricității și coaxialității suprafețelor cilindrice interioare


Galerie de imagini: